Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (GDPR)

Politica de Confidentialitate (GDPR)

I. Informații generale

AMIRA EVENTS CONSULT SRL cu sediul în Ploiesti, Str. Romană, Nr. 47B, Jud. Prahova,  Romania, inregistrata sub nr. J29/1881/2019, avand CUI 41155088 în calitate de operator de date se aliniază pe deplin Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE aplicabil din data de 25 mai 2018.

Prin prezenta Politică de confidentialitate dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal în calitatea noastră de operator în contextul utilizarii paginii de internet,  www.social-club.ro („Site-ul”) și aplicației mobile Social Club Connect. Here & Now („Aplicația”).

Potrivit legislației, persoana fizică beneficiară a serviciilor noastre sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu noi, este o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a permite ca aceasta să își exercite cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și persoana vizată.

 

Datele tale personale sunt importante pentru noi și ne angajăm să protejam confidențialitatea și securitatea acestora. Astfel, nu vom vinde, transfera, dezvălui și permite accesul la datele tale cu caracter personal unor terți care nu au legatura directă cu activitatea noastră.

În aceste cazuri dezvaluirea datelor tale cu caracter personal este realizată în baza unui contract încheiat cu acești terti, prin care aceștia se obligă să utilizeze datele exclusiv în scopul pentru care le-au fost încredințate, să respecte obligația de confidențialitate și de asigurare a securității datelor, precum și să respecte toate prevederile legislației în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. Vom afișa pe website-ul si in aplicatia noastra ultima versiune modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acesteia.

 

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului si/sau al aplicatiei de mobil Social-Club Connect. Here&Now, AMIRA Events Consult SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi: nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, IP, data si ora transmiterii formularelor (formular contact), dispozitiv, sistem de operare, browser, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferințele/obișnuintele dumneavoastră în cadrul Site-ului, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului: formular de contact, implementat pe site.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului si/sau utilizator al aplicatiei Social Club Connect. Here&Now, AMIRA Events Consult SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului si/sau utilizator al aplicatiei Social Club Connect. Here&Now, cum ar fi datele pe care le furnizați - numele dvs., adresa de e-mail și numărul de telefon, companie, functie, industrie atat la crearea contului in aplicatie cat si în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

 

II.3 AMIRA Events Consult SRL NU PRELUCREAZĂ date cu caracter personal sensibile (date medicale, orientare religioasa sau sexuala etc.), date de identificare nationala (CNP) sau datele personale ale minorilor.

 

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1.  Dacă sunteți client al Aplicatiei, AMIRA Events Consult SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal in urmatoarele Scopuri:

 • pentru constituirea contului de utilizator al Aplicatiei  si pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi AMIRA Events Consult SRL,
 • în scopul analizarii cererilor dvs. și comunicarii cu dvs. si oferirea de răspunsuri la solicitari in cazul in care ne transmiteți comentarii, sugestii sau întrebări legate de site-ul nostru, de activitățile și/sau serviciile noastre precum și de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Temei:  Prelucrarea datelor personale în scopurile de mai sus are temei contractual prin acceptarea de catre dvs. a  Termenilor si Condițiilor utilizarii aplicatiei.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului/ aplicatiei, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţirii experienței oferite pe Site,
 • în scopul monitorizarii traficului și îmbunătățirii conținutuluiu site-ului.

 

Temei: Ne bazăm în această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a aplicatiei detinute de companie, precum și îmbunătățirea acesteia.

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de AMIRA Events Consult SRL, prin intermediul Site-ului; pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale.
 • pentru a vă furniza în formă electronică newsletter de specialitate despre serviciile noastre, precum și despre evenimentele sau promoțiile organizate de noi sau de partenerii nostri contractuali.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri în deplină conformitate cu noile reglementari va avea la bază consimțământul dumneavoastră, pentru o astfel de prelucrare.

                                                                                                                                                                      

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, AMIRA Events Consult SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului/ aplicatiei, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţirii experienței oferite pe Site. De asemenea, folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului.
 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de AMIRA Events Consult SRL, prin intermediul Site-ului; pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale.
 • pentru a vă furniza în formă electronică newsletter de specialitate despre serviciile noastre, precum și despre evenimentele sau promoțiile organizate de noi sau de partenerii nostri contractuali.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri în deplină conformitate cu noile reglementari va avea la bază consimțământul dumneavoastră pentru o astfel de prelucrare, dacă vă abonati.

 

Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu mai primi newsletter în viitor inactivand din setarile aplicatiei optiunea „Comunicari de Marketing” sau să ne scrieți pe adresa  [email protected].

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor pentru a procesa și a răspunde întrebărilor dvs. transmise prin intermediul formularelor on-line disponibile și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătății experiența dumneavoastră oferită pe Site si/sau in Aplicatie.
 • în scopul analizarii cererilor dvs. și comunicarii cu dvs. si oferirea de răspunsuri la solicitari in cazul in care ne transmiteți comentarii, sugestii sau întrebări legate de site-ul nostru, de activitățile și/sau serviciile noastre precum și de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al AMIRA Events Consult SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului / Aplicatiei, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în aceste scopuri este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

In esenta, colectăm informațiile persoanelor vizate în scopuri determinate și legitime așa cum am descris mai sus, respectiv:

-În vederea încheierii/executării/modificarii contractului dintre persoanele vizate și companie;

 • Pentru a răspunde la întrebările  și solicitările persoanelor vizate;
 • În scop de marketing, cand avem consimțământul prealabil al persoanei vizate;
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferă compania;
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
 • Pentru a oferi reclamă și conținut personalizat;
 • Pentru a apăra compania împotriva atacurilor cibernetice;
 • Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;
 • Pentru a conforma compania legislației specifice;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;

 

Atunci când  solicitam date direct de la dvs.,  vă punem in vedere să furnizați toate categoriile de date cu caracter personale necesare realizarii scopurilor menționate anterior, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea.

 

Dacă furnizați AMIRA EVENTS CONSULT SRL datele cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați acestora  înainte de această dezvăluire, modalitatea în care societatea noastră intenționează să prelucreze datele cu caracter personal, așa cum este descris în această politică de confidentialitate.

 

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, AMIRA Events Consult SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina AMIRA Events Consult SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing/newsletter, AMIRA Events Consult SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de AMIRA Events Consult SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Imediat după încheierea perioadei de arhivare aplicabile, datele vor fi:

a) șterse sau distruse în siguranță; sau
b) transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau prin regulamentul privind păstrarea înregistrărilor).

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru comunicari de marketing / abonarea la newsletter-ul nostru vor fi șterse imediat dacă vă dezabonați de la serviciul nostru de comunicari de marketing / newsletter.

 După încheierea perioadei, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

 V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți:

AMIRA Events Consult SRL  nu va dezvălui datele obținute de la persoane vizate, către alte companii terțe fără să fi obținut în prealabil un consimțământ expres al acestora pentru această partajare. Compania confirmă, că datele cu caracter personal obținute sunt stocate în mod securizat sau sunt distruse, sens în care informăm persoanele vizate că există acorduri de prelucrare a datelor cu furnizorul/furnizorii de software prin care aceștia au asigurat la rândul lor compania că sunt conformi cu GDPR.  

Compania poate dezvălui datele persoanelor fizice vizate, respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți, cum ar fi proprii împuterniciți- e.g., furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice și alți terți cu care avem o relație contractuală si care sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât aceste date să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm.  Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate.

De asemenea, compania ar putea partaja datele persoanelor fizice vizate către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.

 

Deși puțin probabil, compania ar putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care va include transferul  acestor date.

 

Ar putea fi transmise datele și altor părţi/terti având consimţământul persoanei fizice vizate

sau potrivit instrucţiunilor acesteia. 

Informațiile cu caracter personal vor putea fi furnizate și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

În limite rezonabile, compania se va sigura că datele persoanelor vizate nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care va transfera date către state din afara SEE, va urmări, în toate cazurile, ca transferurile sa fie legitime, având la baza consimțământul explicit al persoanei vizate sau alt temei legal.

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, AMIRA Events Consult SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină AMIRA Events Consult SRL în desfășurarea activității cu care sunt incheiate in prealabil acorduri de protectie a datelor personale in acord cu prevederile Regulamentului, ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către AMIRA Events Consult SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru realizarea de plati in format electronic;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele stabilite
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege, etc.

 VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către AMIRA Events Consult SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană cu respectarea conditiilor contractuale cu acestia si in deplina siguranta si legalitate in raport cu prevederile Regulamentului.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către AMIRA Events Consult SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea AMIRA Events Consult SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către AMIRA Events Consult SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul de a va opune la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, conform Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (GDPR) AMIRA Events Consult SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către AMIRA Events Consult SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

VIII. AMIRA Events Consult SRL  aduce la cunoștința oricărei persoane fizice vizate faptul că:

Își poate retrage consimțământul privind prelucrarea datelor pentru marketing direct în orice moment inactivand din setarile aplicatiei optiunea „Comunicari de Marketing” si/sau prin urmarea  instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail sau alt mesaj electronic.

Dacă doreste să își exercite drepturile, o poate face prin înregistrarea unei cereri scrise, ce se depune la sediul/ punctul de lucru al AMIRA Events Consult SRL  sau printr-o cerere scrisa transmisa la adresa de e-mail [email protected].

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există si excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să se poată decide dacă aceasta este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, compania va facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o va respinge, însă va informa persoanele vizate asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor acestora de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a se adresa justiției.

Compania va încerca să răspundă solicitării acesteia în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.

Dacă, deși depune toate eforturile, compania nu reușeste să identifice persoana vizată, iar aceasta nu îi furnizează informații suplimentare pentru a reuși să o identifice, compania  nu va fi obligată  să dea curs solicitării.

IX. SOLICITĂRI ȘI EXERCITAREA DREPTURILOR:

În situația în care veți dori să vă exercitați oricare dintre drepturile enumerate mai sus, să formulați să observați sau să obțineți  informații sau clarificări suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor dvs.  sau doriți să vă exercitați drepturile legale sau aveți orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitatea asupra datelor dvs., vă rugăm să contactați  AMIRA Events Consult SRL  la adresa de e-mail [email protected] pentru a vă asigura de faptul că societatea  noastră respectă toate cerințele GDPR.

Răspunsul la cererile dvs. va fi transmis într-un interval de timp cât mai scurt posibil, care nu va depăși însă o lună de la primirea solicitării, cu posibilitatea prelungirii duratei cu maximum 2 luni dacă ar fi vorba despre o prelucrare complexă ori de un volum mare de astfel de cereri concomitent.

Toate solicitările pot fi depuse personal sau transmise prin poștă/curier la sediul nostru din Ploiesti, Str. Romana, Nr. 47B, Prahova, Romania, sau prin poștă electronică la adresa de e-mail : [email protected].

Totodată este bine să știți că la nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("A.N.S.P.D.C.P.") și că aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro.

 

Această pagină de Internet folosește fișiere de tip cookie. Puteti gasi mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, pe website -ul nostru unde este disponibilă de asemenea, o politică de utlizare a cookie-urilor.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii aici De acord